Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je hypertenze?

Hypertenze je trvalé zvýšení krevního tlaku nad stanovenou hranici. U nemocných s cukrovkou (diabetes mellitus) a onemocněním ledvin je tou hranicí hodnota ≥ 130/80 mmHg, u ostatních 140/90 mmHg.

Proč je hypertenze riziková?

Vysoký krevní tlak především zvyšuje riziko cévních komplikací, především pak cévních mozkových příhod (iktů neboli „mozkových mrtvic“) a ischemické choroby srdeční. Všechny tyto choroby souvisejí s kornatěním tepen (aterosklerózou), které přítomná hypertenze urychluje.

Jaké jsou další faktory, které urychlují kornatění tepen?

Je jich celá řada. Mezi nejdůležitější patří přítomnost cukrovky (diabetes mellitus), kouření, zvýšené hladiny cholesterolu v krvi, obezita, stres a nízká pohybová aktivita. Proces kornatění tepen je také dán dědičnými vlivy.

Jak se krevní tlak měří?

V podmínkách ordinace lékaře existují metodické standardy vydávané odbornými společnostmi, které by se měly dodržovat.

V domácích podmínkách je nezbytné, aby používaný přístroj byl ověřen podle protokolů mezinárodních odborných společností. To je naprosto základním požadavkem, aby bylo přístroj možno k měření tlaku používat. Na trhu je však k dispozici mnoho typů přístrojů, které tyto předpoklady nesplňují.

Výběr nejkvalitnějších dostupných měřících přístrojů se všemi náležitými atesty naleznete v našem obchodě.

Proč se hypertenze léčí?

Především proto, aby byl člověk s vysokým krevním tlakem chráněn před vývojem nežádoucích komplikací, především již zníměných cévních mozkových příhod a onemocnění srdce (ischemické choroby srdeční, infarktů myokardu a dalších forem). Účinného snížení rizika se dosáhne tehdy, pokud se hodnoty krevního tlaku dostanou pod 140/90 mmHg (resp. pod 130/80 mmHg u lidí s hypertenzí a cukrovkou nebo postižením ledvin). Toto snížení rizika je v řádu desítek procent.

Jak se hypertenze léčí?

Základním předpokladem je, aby postižený měl vůli k léčbě, protože dodržováním zásad zdravého životního stylu lze dosáhnout mnoho. Těmito zásadami jsou především omezení konzumace kuchyňské soli, snížení hmotnosti při obezitě nebo nadváze, zvýšení pohybové aktivity, rozumná konzumace alkoholu a omezení nadměrné spotřeby černé kávy. Kouření sice samo o sobě k hypertenzi vztah nemá, ale protože představuje rovněž zcela nezávislý faktor cévního rizika, je na místě se kouření vyvarovat.

Dalším způsobem kontroly hypertenze je léčba farmakologická, tedy podání léků snižujících krevní tlak (antihypertenzív). Ty jsou několikerého typu a platí, že jejich podání by mělo být individuálně zhodnoceno podle toho, jaký pacient je bude užívat.

Co je cílem léčby hypertenze?

Především jde o snížení rizika, že člověk s hypertenzí onemocní nějakou komplikací, především cévně mozkovou příhodou nebo ischemickou chorobou srdeční a infarktem myokardu. K tomu je nutno, aby byla hypertenze dobře kontrolovaná, to znamená aby krevní tlak byl nižší, než 140/90 mmHg (resp. 130/80 mmHg u osob s cukrovou nebo onemocněním ledvin), a to v celém dalším průběhu života.